Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJCJ9QG8
Čj. předkladatele MV-155810/OBP-2019 Datum autorizace 28.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Prodloužení přechodného období stanoveného v současném znění § 20 odst. 1 vyhlášky, a to až do 31. prosince 2021, což umožní Policii ČR využívat její stávající vybavení až do doby, než bude nahrazeno vybavením novým.
Popis Cílem novely vyhlášky je prodloužení přechodného období stanoveného v současném znění § 20 odst. 1, a to až do 31. prosince 2021, což umožní Policii ČR využívat její stávající vybavení až do doby, než bude nahrazeno vybavením novým.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJCJ9QG8.pdf 261 kB 28.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJCJ9QG8.docx 22 kB 28.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJCJ9QG8.docx 25 kB 28.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJCJ9QG8.doc 120 kB 28.11.2019
Materiál ma_KORNBJCJ9QG8.docx 13 kB 28.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJCJ9QG8.docx 12 kB 28.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJCJ9QG8.pdf 199 kB 28.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk