Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJCDX6BR
Čj. předkladatele MSMT-33572/2019-2 Datum autorizace 18.2.2020
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá v souvislosti se spuštěním nového systému financování regionálního školství.
Popis Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem změny pravidel snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele je především potřeba zajištění efektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v návaznosti na spuštění změny financování školství zřizovaného kraji, obcemi a svazky obcí, resp. potřeba legislativního omezení možnosti určitého zneužití nákladových prvků normativního financování pedagogické práce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.3.2020 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.2.2020 – 10.3.2020 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJCDX6BR.docx 67 kB 18.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBJCDX6BR.docx 17 kB 18.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBJCDX6BR.docx 20 kB 18.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBJCDX6BR.docx 24 kB 18.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJCDX6BR.docx 43 kB 18.2.2020
Materiál ma_KORNBJCDX6BR.docx 24 kB 18.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJCDX6BR.docx 37 kB 18.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBJCDX6BR.docx 35 kB 18.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk