Identifikace materiálu
Čj. OVA 563/20 PID KORNBJ9HX8DA
Čj. předkladatele 50497/2019-31 Datum autorizace 25.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh stavebního zákona
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova pozemky a stavby
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení
Důvod předložení Usnesení vlády z 24.6.2019, č.448
Popis Nový stavební zákon zavádí novou soustavu státní stavební správy, upravuje zřízení informačních systémů státní stavební správy, v rámci územního plánování mění formu územně plánovací dokumentace na právní předpis (nařízení vlády a obecně závazné vyhlášky obce a kraje), stanoví pouze jeden typ řízení o povolení stavby a zavádí nový institut automaticky vygenerovaného rozhodnutí, upravuje speciality v soudním přezkumu stavebních rozhodnutí.
Poznámky Dochází ke změně materiálu v části RIA oproti původně vloženému materiálu.
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.5.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.11.2019 – 23.12.2019 Adresa připomínek jana.mala@mmr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSA , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , RRTV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQ2GA4KB.pdf 33 kB 28.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBQ2GA4KB.docx 14 kB 28.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQ2GA4KB.docx 38 kB 28.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQ2GA4KB.docx 307 kB 28.5.2020
Materiál ma_KORNBQ2GA4KB.docx 190 kB 28.5.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBQ2GA4KB.docx 12833 kB 28.5.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQ2GA4KB.zip 197 kB 28.5.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBQ2GA4KB.docx 55 kB 28.5.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBQ2GA4KB.xlsx 1736 kB 28.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQ2GA4KB.pdf 37 kB 28.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk