Identifikace materiálu
Čj. OVA 1116/19 PID KORNBJ6FQK72
Čj. předkladatele 64900/19 Datum autorizace 22.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 649)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova parlament; volební soustava
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je úprava volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tak, aby hlas každého voliče měl stejnou hodnotu a mandáty byly podle dosaženého volebního výsledku poměrně rozdělovány mezi volební strany, které překročily 5 % práh pro vstup do Poslanecké sněmovny.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.12.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 16.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 649 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2019 – 4.12.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČSÚ , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBJRA2LM4.pdf 224 kB 11.12.2019
Obálka ob_KORNBJRA2LM4.doc 92 kB 11.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJRA2LM4.doc 52 kB 11.12.2019
Příloha návrhu usnesení up_KORNBJRA2LM4.doc 54 kB 11.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJRA2LM4.doc 84 kB 11.12.2019
Materiál ma_KORNBJRA2LM4.pdf 619 kB 11.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk