Identifikace materiálu
Čj. OVA 1116/19 PID KORNBJ6FQK72
Čj. předkladatele 64900/19 Datum autorizace 22.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 649)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova parlament; volební soustava
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je úprava volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tak, aby hlas každého voliče měl stejnou hodnotu a mandáty byly podle dosaženého volebního výsledku poměrně rozdělovány mezi volební strany, které překročily 5 % práh pro vstup do Poslanecké sněmovny.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.12.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 649 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 907 ze dne 16.12.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(172 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2019 – 4.12.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa ČSÚ , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJXFPJWI.doc 26 kB 17.12.2019
Stanovisko st_ALBSBJXFPJWI.doc 54 kB 17.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk