Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBJ3LGM5T
Čj. předkladatele 10000-3/2019-ERU Datum autorizace 19.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Energetický regulační úřad
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019.
Popis Novela upravuje především postupy související s registrací odběrných a předávacích míst a postupy pro zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a redispečinku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.12.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.11.2019 – 10.12.2019 Adresa připomínek eklep@eru.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJ3LGM5T.docx 59 kB 19.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJ3LGM5T.docx 60 kB 19.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJ3LGM5T.docx 64 kB 19.11.2019
Materiál ma_KORNBJ3LGM5T.docx 142 kB 19.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJ3LGM5T.docx 380 kB 19.11.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBJ3LGM5T.docx 51 kB 19.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJ3LGM5T.pdf 58 kB 19.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk