Identifikace materiálu
Čj. OVA 720/20 PID KORNBHXJBT1V
Čj. předkladatele MF-3524/2018/28-14 Datum autorizace 18.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh věcného záměru zákona o účetnictví
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova účetnictví
Oblast práva Finanční právo/Účetnictví
Důvod předložení Návrh věcného záměru zákona o účetnictví se předkládá v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Návrh věcného záměru zákona o účetnictví
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.11.2019 – 17.1.2020 Adresa připomínek Pavla.Strakosova@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , FA , HKČR , KML , KOM , Komora-KA , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NÚKIB , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚDHPSPH , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQXBEVNW.docx 74 kB 26.6.2020
Návrh usnesení us_KORNBQXBEVNW.doc 48 kB 26.6.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQXBEVNW.doc 33 kB 26.6.2020
Materiál ma_KORNBQXBEVNW.docx 305 kB 26.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBQXBEVNW.docx 887 kB 26.6.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBQXBEVNW.docx 394 kB 26.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQXBEVNW.zip 55 kB 26.6.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBQXBEVNW.zip 10005 kB 26.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk