Identifikace materiálu
Čj. OVA 1028/19 PID KORNBHXFP77E
Čj. předkladatele MO 322523/2019-8694 Datum autorizace 15.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; služební poměr
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Návrh se předkládá z důvodu zvýšení služebních tarifů pro vojáky z povolání o 1 500 Kč měsíčně od 1. ledna 2020.
Popis Návrh je předkládán z důvodu potřeby zajištění zvýšení služebních tarifů od 1. ledna 2020, a to ve shodné výši a ve shodném termínu jako zaměstnancům ve veřejných službách a správě (s výjimkou pedagogických pracovníků). Navrhuje se zvýšit od 1. ledna 2020 služební tarify vojáků z povolání plošně o 1 500 Kč měsíčně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.12.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 25.11.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 832 ze dne 25.11.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(175 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBJHB5XXF.docx 25 kB 3.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJHB5XXF.pdf 134 kB 3.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk