Identifikace materiálu
Čj. OVA 1082/19 PID KORNBHWJM71B
Čj. předkladatele 64000/19 Datum autorizace 14.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Stanislava Juránka, Jana Čižinského, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Víta Rakušana, Pavla Bělobrádka, Ondřeje Benešíka a Mariána Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 640)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova pracovně-právní vztahy
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit výjimku z ustanovení § 34 b odst. 2 zákoníku práce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.12.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 640 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 869 ze dne 9.12.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(60 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.11.2019 – 26.11.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPO , MPSV , MSP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJPKLD60.doc 26 kB 9.12.2019
Stanovisko st_ALBSBJPKLD60.doc 59 kB 9.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk