Identifikace materiálu
Čj. OVA 1054/19 PID KORNBHTAAAOF
Čj. předkladatele 63800/19 Datum autorizace 11.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 638)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova osobní údaje; práva a svobody; přístup k informacím; státní správa a samospráva; střet zájmů; veřejná funkce
Oblast práva Ústavní právo/Základní práva; Správní právo/Kultura a umění; Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je rozšířit okruh veřejných funkcionářů, na které dopadají povinnosti podle zákona o střetu zájmů, o profesionální novináře České televize a Českého rozhlasu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 638 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 854 ze dne 25.11.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(178 kB)
(66 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.11.2019 – 19.11.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , KVOP , MK , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJ9JFDQR.doc 26 kB 25.11.2019
Stanovisko st_ALBSBJ9JFDQR.doc 66 kB 25.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk