Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBHQCWDTH
Čj. předkladatele MO 312533/2019-8694 Datum autorizace 8.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Podle nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020, dojde od 1. ledna 2020 ke zvýšení procentní výměry důchodů o 5,2 % + 151 Kč. Navrhuje se to proto, aby o stejnou částku a od stejného data byly zvýšeny dotčené náhrady za ztrátu na platu i náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle branného zákonodárství.
Popis Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.11.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.11.2019 – 15.11.2019 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa ČMKOS , KOM , MF , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBHQCWDTH.doc 78 kB 8.11.2019
Návrh usnesení us_KORNBHQCWDTH.doc 27 kB 8.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBHQCWDTH.doc 31 kB 8.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBHQCWDTH.docx 30 kB 8.11.2019
Materiál ma_KORNBHQCWDTH.doc 47 kB 8.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHQCWDTH.pdf 266 kB 8.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk