Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBHPHUXM2
Čj. předkladatele MSMT-24311/2019-2 Datum autorizace 27.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh novely nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova cizinci
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Materiál se předkládá dle harmonogramu Plánu legislativních prací vlády na 2. pololetí 2019.
Popis MŠMT navrhuje navýšení úrovně zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt na úroveň A2 del Společného evropského referenenčího rámce pro jazyky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.11.2019 – 18.12.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBHPHUXM2.doc 90 kB 27.11.2019
Návrh usnesení us_KORNBHPHUXM2.doc 32 kB 27.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBHPHUXM2.docx 24 kB 27.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBHPHUXM2.docx 59 kB 27.11.2019
Materiál ma_KORNBHPHUXM2.docx 199 kB 27.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHPHUXM2.docx 35 kB 27.11.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBHPHUXM2.docx 216 kB 27.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk