Identifikace materiálu
Čj. OVA 1031/19 PID KORNBHLKQS27
Čj. předkladatele 63400/19 Datum autorizace 5.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) (sněmovní tisk č. 634)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova majetek státu; místní samospráva; nájemní vztahy; nemovitosti; pozemky a stavby; smluvní vztahy; vlastnické vztahy
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje; Občanské právo/Vlastnictví a věcná práva; Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je úprava zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné činnosti, stanovení způsobu přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnosti správnívh úřadů a územních samosprávních celků při její podpoře.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 634 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 833 ze dne 25.11.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(173 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(130 kB)
(58 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.11.2019 – 14.11.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MSP , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJ9KFWNM.doc 26 kB 25.11.2019
Stanovisko st_ALBSBJ9KFWNM.doc 57 kB 25.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk