Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBHLKQS27
Čj. předkladatele 63400/19 Datum autorizace 5.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) (sněmovní tisk č. 634)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova majetek státu; místní samospráva; nájemní vztahy; nemovitosti; pozemky a stavby; smluvní vztahy; vlastnické vztahy
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje; Občanské právo/Vlastnictví a věcná práva; Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je úprava zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné činnosti, stanovení způsobu přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnosti správnívh úřadů a územních samosprávních celků při její podpoře.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.11.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 634 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.11.2019 – 14.11.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MSP , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBHLKQS27.pdf 228 kB 5.11.2019
Obálka ob_KORNBHLKQS27.doc 92 kB 5.11.2019
Návrh usnesení us_KORNBHLKQS27.doc 50 kB 5.11.2019
Materiál ma_KORNBHLKQS27.pdf 603 kB 5.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk