Identifikace materiálu
Čj. OVA 1032/19 PID KORNBHLKDCYU
Čj. předkladatele 63500/19 Datum autorizace 5.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Petra Fialy, Martina Kolovratníka, Františka Váchy, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 635)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova doprava vodní
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zprostit zejména vodáky odpovědnosti za přestupek týkající se požití alkoholu nebo užití jiných návykových látek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 635 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 834 ze dne 25.11.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(184 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.11.2019 – 15.11.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJ9JFUNG.doc 26 kB 25.11.2019
Stanovisko st_KORNBJ9JFUNG.doc 62 kB 25.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk