Identifikace materiálu
Čj. OVA 177/20 PID KORNBHHG5PAI
Čj. předkladatele MO 310076/2019-8694 Datum autorizace 1.11.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; obrana
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády ze dne 1. dubna 2019 č. 220 ke Koncepci přípravy občanů k obraně státu 2019–2024.
Popis Základním cílem návrhu zákona je stanovení nové součásti existujícího systému přípravy občanů k obraně státu, a to zájmové přípravy občanů k obraně státu, která bude prováděna na základě Ministerstvem obrany akreditovaných programů rovněž jím akreditovanými brannými subjekty definovanými návrhem zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.5.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.5.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 539 ze dne 18.5.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(171 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.11.2019 – 15.11.2019 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa Hrad , KLP , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MF , MK , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , NBÚ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBM8JXA6O.docx 82 kB 28.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBM8JXA6O.doc 30 kB 28.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBM8JXA6O.docx 21 kB 28.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBM8JXA6O.docx 79 kB 28.2.2020
Materiál ma_KORNBM8JXA6O.docx 45 kB 28.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBM8JXA6O.doc 301 kB 28.2.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBM8JXA6O.docx 26 kB 28.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBM8JXA6O.rtf 261 kB 28.2.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBM8JXA6O.docx 112 kB 28.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBM8JXA6O.pdf 126 kB 28.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk