Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBHGFLG9L
Čj. předkladatele MF-20801/2019/47-6 Datum autorizace 31.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003, ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční prostředky státu; kontrola
Oblast práva Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky
Důvod předložení Návrh vyhlášky nebyl zařazen do Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019. Potřeba novelizace vyhlášky č. 416/2004 Sb. byla vyvolána změnou zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003, ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.1.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.10.2019 – 21.11.2019 Adresa připomínek andrea.vuongova@mfcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJBG58C3.docx 75 kB 27.11.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJBG58C3.docx 20 kB 27.11.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJBG58C3.docx 45 kB 27.11.2019
Materiál ma_ALBSBJBG58C3.docx 28 kB 27.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJBG58C3.docx 27 kB 27.11.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBJBG58C3.xlsx 18 kB 27.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJBG58C3.docx 30 kB 27.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk