Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBHFKC4MC
Čj. předkladatele MO 309075/2019-8694 Datum autorizace 30.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; školy a školská zařízení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Návrh vyhlášky je předkládán na základě závěrů analýzy Ministerstva obrany uskutečněné s cílem zvýšit zájem o studium na vojenské střední škole, zatraktivnit podmínky tohoto studia pro absolventy základních škol a posílit motivaci žáků k dosahování dobrých studijních výsledků a přijetí vlastní odpovědnosti za úroveň získávané kvalifikace.
Popis Cílem návrhu novely vyhlášky je zvýšit zájem o studium na vojenské střední škole a zatraktivnit podmínky tohoto studia pro absolventy základních škol.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.1.2020 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.10.2019 – 20.11.2019 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa KOM , MF , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBKVK64IF.pdf 488 kB 16.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKVK64IF.pdf 199 kB 16.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk