Identifikace materiálu
Čj. OVA 995/19 PID KORNBH9HQRIP
Čj. předkladatele MV-137672/OBP-2019 Datum autorizace 24.10.2019
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; odměny a náhrady
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Návrh nařízení vlády nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.11.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 18.11.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 807 ze dne 18.11.2019
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.10.2019 – 1.11.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , MF , MPSV , MSP , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBJ6F886A.docx 20 kB 22.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJ6F886A.pdf 297 kB 22.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk