Identifikace materiálu
Čj. OVA 995/19 PID KORNBH9HQRIP
Čj. předkladatele MV-137672/OBP-2019 Datum autorizace 24.10.2019
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; odměny a náhrady
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Návrh nařízení vlády nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.11.2019 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 18.11.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.10.2019 – 1.11.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , MF , MPSV , MSP , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBHQGW7HX.zip 397 kB 8.11.2019
Návrh usnesení us_KORNBHQGW7HX.doc 50 kB 8.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBHQGW7HX.docx 20 kB 8.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBHQGW7HX.docx 23 kB 8.11.2019
Materiál ma_KORNBHQGW7HX.docx 23 kB 8.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHQGW7HX.zip 466 kB 8.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk