Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBH8CM73W
Čj. předkladatele 50247/2019-MZE-11191 Datum autorizace 29.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova léčiva; veterinární činnost
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Veterinární péče
Důvod předložení K provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 269/2019 Sb.
Popis Zákonem č. 269/2019 Sb., který nabude účinnosti dne 1. 12. 2019, dojde k rozdělení dosud společného zmocňovacího ustanovení k vydání společné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství upravující oblast humánních i veterinárních léčivých přípravků. Ministerstvo zemědělství tak bude zmocněno k vydání samostatné vyhlášky pro oblast léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.1.2020 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.10.2019 – 7.11.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLnK , Komora-KVL , MF , MO , MPSV , MSP , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJKG2MCP.docx 18 kB 9.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJKG2MCP.docx 28 kB 9.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJKG2MCP.docx 32 kB 9.12.2019
Materiál ma_KORNBJKG2MCP.docx 43 kB 9.12.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBJKG2MCP.docx 26 kB 9.12.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBJKG2MCP.docx 43 kB 9.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJKG2MCP.docx 37 kB 9.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk