Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBH6KBHUP
Čj. předkladatele MF-24780/2019/1104-3 Datum autorizace 21.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova rozpočtová politika
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení plán vyhlášek na rok 2019, bod č. 6
Popis Návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.12.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.10.2019 – 12.11.2019 Adresa připomínek jiri.paroubek@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJBGH7L3.docx 72 kB 27.11.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJBGH7L3.docx 17 kB 27.11.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJBGH7L3.docx 49 kB 27.11.2019
Materiál ma_ALBSBJBGH7L3.docx 44 kB 27.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJBGH7L3.docx 324 kB 27.11.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBJBGH7L3.docx 32 kB 27.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJBGH7L3.docx 30 kB 27.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk