Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBH6JTEU3
Čj. předkladatele MF-22811/2019/7301-7 Datum autorizace 21.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova příspěvky
Oblast práva Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky
Důvod předložení Cílem navrhovaného právního předpisu je optimalizovat parametry hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb tak, aby při respektování pravidel rozpočtového práva odpovídaly aktuálním požadavkům na trh práce a vedly k efektivnímu využívání fondu jak organizacemi, tak jejich zaměstnanci. Cílem je také odstranění právně závadného stavu u státních podniků
Popis Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.10.2019 – 12.11.2019 Adresa připomínek martin.sabo@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-KDP , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , PSP_ZV , Senát_ZV , SPČR , SSHR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJJD3BAX.doc 92 kB 4.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJJD3BAX.doc 32 kB 4.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJJD3BAX.docx 46 kB 4.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBJJD3BAX.doc 162 kB 4.12.2019
Materiál ma_KORNBJJD3BAX.docx 33 kB 4.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJJD3BAX.doc 112 kB 4.12.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBJJD3BAX.docx 188 kB 4.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJJD3BAX.docx 33 kB 4.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk