Identifikace materiálu
Čj. OVA 80/20 PID KORNBH2MHKS9
Čj. předkladatele MV-113281-4/LG-2019 Datum autorizace 18.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o správě voleb
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova volby
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Materiál se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády.
Popis Návrh zákona o správě voleb
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.10.2019 – 18.11.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBL8HNCYR.doc 58 kB 27.1.2020
Návrh usnesení us_ALBSBL8HNCYR.doc 30 kB 27.1.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBL8HNCYR.doc 50 kB 27.1.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBL8HNCYR.doc 928 kB 27.1.2020
Materiál ma_ALBSBL8HNCYR.doc 448 kB 27.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBL8HNCYR.docx 308 kB 27.1.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBL8HNCYR.docx 39 kB 27.1.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBL8HNCYR.doc 152 kB 27.1.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBL8HNCYR.docx 156 kB 27.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBL8HNCYR.doc 47 kB 27.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk