Identifikace materiálu
Čj. OVA 23/20 PID KORNBH2B2MU5
Čj. předkladatele MO 254467/2019-8694 Datum autorizace 17.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova obrana; policie
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 12. prosince 2018 č. 830 k návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem předkládané novely zákona o Vojenské policii je zlepšit podmínky pro výkon policejní ochrany stanovené tímto zákonem. Návrh zákona si proto klade za cíl například rozšířit kompetence Vojenské policie v rámci policejní ochrany vojenského materiálu a ostatního majetku státu, rozšířit působnost Vojenské policie na policejní ochranu jednotek ozbrojených sil jiných států a jejich materiálu při průjezdu nebo pobytu na území České republiky či stanovit možnost samostatného působení Vojenské policie při plnění úkolů na území jiných států.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 9.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 790 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 176 ze dne 9.3.2020
Znění PDF
DOC
(204 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.10.2019 – 15.11.2019 Adresa připomínek legislativa.mo@army.cz
Připomínková místa Hrad , KLP , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMTJUW1N.docx 23 kB 18.3.2020
Materiál ma_KORNBMTJUW1N.doc 494 kB 18.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBMTJUW1N.doc 253 kB 18.3.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBMTJUW1N.docx 16 kB 18.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBMTJUW1N.doc 411 kB 18.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMTJUW1N.docx 45 kB 18.3.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBMTJUW1N.doc 98 kB 18.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk