Identifikace materiálu
Čj. OVA 23/20 PID KORNBH2B2MU5
Čj. předkladatele MO 254467/2019-8694 Datum autorizace 17.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova obrana; policie
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 12. prosince 2018 č. 830 k návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem předkládané novely zákona o Vojenské policii je zlepšit podmínky pro výkon policejní ochrany stanovené tímto zákonem. Návrh zákona si proto klade za cíl například rozšířit kompetence Vojenské policie v rámci policejní ochrany vojenského materiálu a ostatního majetku státu, rozšířit působnost Vojenské policie na policejní ochranu jednotek ozbrojených sil jiných států a jejich materiálu při průjezdu nebo pobytu na území České republiky či stanovit možnost samostatného působení Vojenské policie při plnění úkolů na území jiných států.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.10.2019 – 15.11.2019 Adresa připomínek legislativa.mo@army.cz
Připomínková místa Hrad , KLP , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBKMF2THK.doc 78 kB 8.1.2020
Návrh usnesení us_KORNBKMF2THK.doc 30 kB 8.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBKMF2THK.doc 40 kB 8.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBKMF2THK.docx 106 kB 8.1.2020
Materiál ma_KORNBKMF2THK.doc 206 kB 8.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBKMF2THK.doc 252 kB 8.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBKMF2THK.doc 410 kB 8.1.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBKMF2THK.docx 145 kB 8.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKMF2THK.pdf 121 kB 8.1.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBKMF2THK.doc 84 kB 8.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk