Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBGUFAD6F
Čj. předkladatele SBS 35945/2018/ČBÚ-21 Datum autorizace 11.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činností prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Český báňský úřad
Klíčová slova hornická činnost; odborná způsobilost
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Horní právo
Důvod předložení Na základě zmocnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.
Popis Změna vyhlášky v oblasti uznávání odborné kvalifikace a odborné způsobilosti při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.11.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.10.2019 – 4.11.2019 Adresa připomínek eklep@cbusbs.cz
Připomínková místa ČMKOS , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚNMZ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGUFAD6F.doc 90 kB 11.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGUFAD6F.docx 25 kB 11.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBGUFAD6F.docx 30 kB 11.10.2019
Materiál ma_KORNBGUFAD6F.docx 18 kB 11.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGUFAD6F.doc 232 kB 11.10.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBGUFAD6F.docx 27 kB 11.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk