Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBGTCQ2B5
Čj. předkladatele 45919/2019-MZE-11191 Datum autorizace 16.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova veterinární činnost; zeměměřičství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Veterinární péče
Důvod předložení Návrh vyhlášky provádí implementaci nařízení o úředních kontrolách a reaguje na změny provedené novelou veterinárního zákona.
Popis Hlavním cílem návrhu vyhlášky je v návaznosti na novelu veterinárního zákona, která nabývá účinnosti 14. prosince 2019 a která implementuje evropské nařízení o úředních kontrolách, upravit výši nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly při dovozu živočišných produktů nebo živých zvířat. Tato bude nově určena částkou stanovenou pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly, tzn. kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.10.2019 – 7.11.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJCBWN12.docx 16 kB 2.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJCBWN12.docx 19 kB 2.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJCBWN12.docx 28 kB 2.12.2019
Materiál ma_KORNBJCBWN12.docx 27 kB 2.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJCBWN12.docx 31 kB 2.12.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBJCBWN12.doc 44 kB 2.12.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBJCBWN12.doc 97 kB 2.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJCBWN12.docx 36 kB 2.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk