Identifikace materiálu
Čj. OVA 936/19 PID KORNBGRJ9NZR
Čj. předkladatele MK-S 10837/2019 Datum autorizace 9.10.2019
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova památková péče
Oblast práva Správní právo/Památková ochrana
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis prohlášení souboru sedmi kulturních památek za národní kulturní památky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.11.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.10.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 754 ze dne 30.10.2019
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.10.2019 – 16.10.2019 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČÚZK , KML , KOM , kr-moravskoslezský , kr-pardubický , kr-středočeský , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBHGD5486.docx 34 kB 1.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHGD5486.docx 29 kB 1.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk