Identifikace materiálu
Čj. OVA 936/19 PID KORNBGRJ9NZR
Čj. předkladatele MK-S 10837/2019 Datum autorizace 9.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova památková péče
Oblast práva Správní právo/Památková ochrana
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis prohlášení souboru sedmi kulturních památek za národní kulturní památky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.10.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.10.2019 – 16.10.2019 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČÚZK , KML , KOM , kr-moravskoslezský , kr-pardubický , kr-středočeský , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBH2AF2EA.docx 17 kB 17.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBH2AF2EA.docx 16 kB 17.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBH2AF2EA.docx 18 kB 17.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBH2AF2EA.docx 33 kB 17.10.2019
Materiál ma_KORNBH2AF2EA.docx 34 kB 17.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBH2AF2EA.docx 29 kB 17.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk