Identifikace materiálu
Čj. OVA 103/20 PID KORNBGLF2EB6
Čj. předkladatele MPO 70088/19/51700/01000 Datum autorizace 7.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb. o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova mezinárodní obchod
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Řešení bezpečnostní otázky reexportu expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu Flobert z České republiky do západoevropských zemí. Reakce na změny v právních předpisech, jež s problematikou zahraničního obchodu s citlivými položkami souvisí.
Popis Stanovení požadavku povolení pro dovoz expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu Flobert.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.2.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.10.2019 – 29.10.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČNB , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , SÚJB , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBLFK7F2V.docx 109 kB 4.2.2020
Návrh usnesení us_ALBSBLFK7F2V.docx 33 kB 4.2.2020
Předkládací zpráva zp_ALBSBLFK7F2V.docx 28 kB 4.2.2020
Důvodová zpráva zd_ALBSBLFK7F2V.docx 36 kB 4.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBLFK7F2V.docx 44 kB 4.2.2020
Materiál ma_ALBSBLFK7F2V.docx 36 kB 4.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBLFK7F2V.docx 41 kB 4.2.2020
Vypořádání připomínek vp_ALBSBLFK7F2V.docx 36 kB 4.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBLFK7F2V.docx 50 kB 4.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk