Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBGLCG7K2
Čj. předkladatele MV-127023-2/OBP-2019 Datum autorizace 3.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; mzdy a platy
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 - dohoda vlády a odborových organizací o zvýšení platů ve státní správě.
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů pro další období na základě zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 247/2017 Sb. a zákona č. 163/2019 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.10.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.10.2019 – 10.10.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , MF , MPSV , MSP , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGLCG7K2.pdf 245 kB 3.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBGLCG7K2.docx 18 kB 3.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGLCG7K2.doc 32 kB 3.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGLCG7K2.doc 30 kB 3.10.2019
Materiál ma_KORNBGLCG7K2.docx 25 kB 3.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGLCG7K2.pdf 305 kB 3.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk