Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBGL9LWDI
Čj. předkladatele MV- 45817-7/OBP-2019 Datum autorizace 3.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova cizinci
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Návrh se předkládá nad rámec úkolů uložených Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 z důvodu reakce na poznatky z praxe a za účelem zajištění implementace nařízení EU 2018/1240 (ETIAS).
Popis Návrh je reakcí na nedostatky v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely zákona o azylu (2015). Návrh dále zohledňuje doporučení Auditu národní bezpečnosti (2016) a povede k zajištění implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS).
Poznámky Jednání k vypořádání připomínek se uskuteční v pondělí 11. listopadu 2019 od 9.30 hod. v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné, Nad Štolou 936/3.
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.10.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.10.2019 – 1.11.2019 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , KLP , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSSOUD , NSZ , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGL9LWDI.pdf 253 kB 3.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBGL9LWDI.docx 38 kB 3.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGL9LWDI.doc 36 kB 3.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGL9LWDI.docx 150 kB 3.10.2019
Materiál ma_KORNBGL9LWDI.docx 106 kB 3.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBGL9LWDI.docx 91 kB 3.10.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBGL9LWDI.doc 34 kB 3.10.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBGL9LWDI.docx 483 kB 3.10.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBGL9LWDI.doc 714 kB 3.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGL9LWDI.pdf 261 kB 3.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk