Identifikace materiálu
Čj. OVA 1041/19 PID KORNBGKAQUWP
Čj. předkladatele MV-132244/LG-2019 Datum autorizace 2.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kraje; obce; územní samosprávné celky
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019, na základě usnesení vlády č. 627 z 11. září 2017.
Popis Návrh na zvýšení odměn uvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků a maximální možné výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7,5 %
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.12.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 9.12.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 862 ze dne 9.12.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.10.2019 – 23.10.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČSÚ , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBJSK2PCY.doc 88 kB 12.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJSK2PCY.doc 48 kB 12.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk