Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBGDGWW7G
Čj. předkladatele 2019/100485/CNB/001 Datum autorizace 26.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví; úvěrové a finanční instituce; výkaznictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Popis Návrh vyhlášky dává do souladu vykazování finančních výkazů družstevních záložen a bank, tzn. úvěrových institucí v návaznosti na novou metodiku a xbrl taxonomii EBA a s tím související technické úpravy sběru dat podle evropských požadavků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.9.2019 – 17.10.2019 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBHTDSTKD.docx 18 kB 11.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBHTDSTKD.docx 20 kB 11.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBHTDSTKD.docx 49 kB 11.11.2019
Materiál ma_KORNBHTDSTKD.docx 25 kB 11.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBHTDSTKD.docx 38 kB 11.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHTDSTKD.pdf 157 kB 11.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk