Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBGDG62TL
Čj. předkladatele 41183/2019-MZE-11191 Datum autorizace 8.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova kontrola; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019.
Popis Předkládaný návrh vyhlášky reaguje na nové zmocnění, které bude upraveno v poslední novele zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o úředních kontrolách, které nově zahrnuje rovněž oblast rostlinolékařské péče.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.12.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.10.2019 – 30.10.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJ6CACAT.docx 18 kB 27.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJ6CACAT.docx 30 kB 27.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJ6CACAT.docx 30 kB 27.11.2019
Materiál ma_KORNBJ6CACAT.docx 31 kB 27.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBJ6CACAT.docx 45 kB 27.11.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBJ6CACAT.docx 31 kB 27.11.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBJ6CACAT.docx 29 kB 27.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJ6CACAT.docx 38 kB 27.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk