Identifikace materiálu
Čj. OVA 861/19 PID KORNBGCHDNFE
Čj. předkladatele 41776/2019-31 Datum autorizace 25.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Občanské právo/Vlastnictví a věcná práva
Důvod předložení Vypořádání připomínek z MPŘ k návrhu zákona o dražbách a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o dražbách)
Popis Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Poznámky Materiál prošel MPŘ jako společný materiál č.j. 46553/2019-31 Návrh zákona o veřejných dražbách a byl rozdělen na dva samostatné materiály
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 22.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 914 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 670 ze dne 22.6.2020
Znění PDF
DOC
(197 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQUG6EUW.doc 22 kB 23.6.2020
Materiál ma_ALBSBQUJ2T8Q.doc 138 kB 23.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBQUG6EUW.doc 104 kB 23.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQUG6EUW.docx 163 kB 23.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk