Identifikace materiálu
Čj. OVA 921/19 PID KORNBG3EKYVY
Čj. předkladatele 47500/2019-11193 Datum autorizace 18.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova vízová politika; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá k nezbytnosti urychleného zajištění mimořádných pracovních víz pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, a to k řešení kritické situace v lesnictví spojené s bojem s kůrovcovou kalamitou a likvidací jejích následků a dlouhodobě neuspokojivý stav nabídky pracovních sil v oblasti zemědělství a potravinářství.
Popis Formou nařízení vlády bude aktivován nástroj mimořádného pracovního víza.
Poznámky Výjimka z MPŘ - zkrácení a zúžení na základě žádosti MZE - čj. 28969/2019-UVCR ze dne 13 .9. 2019
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.10.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.9.2019 – 25.9.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MPSV , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGM9V2AF.docx 74 kB 10.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBGM9V2AF.docx 19 kB 10.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGM9V2AF.docx 41 kB 10.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGM9V2AF.docx 46 kB 10.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBGM9V2AF.docx 57 kB 10.10.2019
Materiál ma_KORNBGM9V2AF.docx 28 kB 10.10.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBGM9V2AF.docx 41 kB 10.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGM9V2AF.zip 87 kB 10.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk