Identifikace materiálu
Čj. OVA 921/19 PID KORNBG3EKYVY
Čj. předkladatele 47500/2019-11193 Datum autorizace 18.9.2019
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova vízová politika; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá k nezbytnosti urychleného zajištění mimořádných pracovních víz pro občany Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, a to k řešení kritické situace v lesnictví spojené s bojem s kůrovcovou kalamitou a likvidací jejích následků a dlouhodobě neuspokojivý stav nabídky pracovních sil v oblasti zemědělství a potravinářství.
Popis Formou nařízení vlády bude aktivován nástroj mimořádného pracovního víza.
Poznámky Výjimka z MPŘ - zkrácení a zúžení na základě žádosti MZE - čj. 28969/2019-UVCR ze dne 13 .9. 2019
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.11.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.10.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 753 ze dne 30.10.2019
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(175 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.9.2019 – 25.9.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa KML , KOM , MF , MPSV , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBHMBNGDZ.docx 28 kB 5.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHMBNGDZ.docx 48 kB 5.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk