Identifikace materiálu
Čj. OVA 39/20 PID KORNBFXHYTS3
Čj. předkladatele 6939/2019-NBÚ/80 Datum autorizace 12.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Národní bezpečnostní úřad
Klíčová slova utajované informace
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Plán legislativních prací na rok 2020
Popis Návrh zákona má za cíl upravit znění zákona č. 412/2005 Sb. tak, aby lépe vyhovoval praxi v oblasti ochrany utajovaných informací.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 15.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 901 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 638 ze dne 15.6.2020
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.9.2019 – 10.10.2019 Adresa připomínek eklep@nbu.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBQPCXLYP.docx 13 kB 18.6.2020
Materiál ma_KORNBQPCXLYP.docx 199 kB 18.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQPCXLYP_01.docx 34 kB 18.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQPCXLYP_02.docx 65 kB 18.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQPCXLYP_03.docx 136 kB 18.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQPCXLYP_04.docx 24 kB 18.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQPCXLYP_05.docx 92 kB 18.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQPCXLYP_06.docx 87 kB 18.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQPCXLYP.docx 291 kB 18.6.2020
Průvodní dopis pd_KORNBQPCXLYP.docx 43 kB 18.6.2020
Další příloha materiálu mp_KORNBQPCXLYP.docx 38 kB 18.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk