Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBFXE6J1J
Čj. předkladatele 35361/2019-MZE-11192 Datum autorizace 17.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova hospodářská soutěž; nákup/prodej zboží a služeb; zemědělské výrobky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Hospodářská soutěž
Důvod předložení Usnesení vlády ze dne 20. května 2019 č. 342.
Popis Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Změny je třeba provést v oblasti uzavírání dodavatelských smluv, deklarování nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a v okruhu dotčených subjektů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.2.2020 Stav materiálu 3SP - ke spolupodpisu
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.9.2019 – 15.10.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBM6E3M6W.docx 28 kB 28.2.2020
Návrh usnesení us_KORNBM6E3M6W.docx 14 kB 28.2.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBM6E3M6W.docx 23 kB 28.2.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBM6E3M6W.docx 79 kB 28.2.2020
Materiál ma_KORNBM6E3M6W.docx 28 kB 28.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBM6E3M6W.docx 34 kB 28.2.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBM6E3M6W.docx 33 kB 28.2.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBM6E3M6W.docx 173 kB 28.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBM6E3M6W.zip 68 kB 28.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk