Identifikace materiálu
Čj. OVA 108/20 PID KORNBFWKPE94
Čj. předkladatele MPSV-2019/185711-510 Datum autorizace 12.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova děti a mládež; rodina; služby
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí
Důvod předložení Návrh se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 na základě usnesení vlády č. 654 o Koncepci rodinné politiky ze dne 18. září 2017, kterým se ukládá realizovat opatření č. 6 „Na podporu kvalifikované nerodinné péče o děti od šesti měsíců legislativně ukotvit péči v mikrojeslích s maximálním počtem čtyř dětí na pečující osobu (legislativní ukotvení služby)“ a č. 8 „Po ukončení financování z Evropského sociálního fondu zajistit dlouhodobé financování dětských skupin a mikrojeslí z národních zdrojů“.
Popis Návrhem se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. Změna terminologie si vyžádá rovněž změnu názvu zákona. Návrh zavádí také nový typ služby péče o dítě, a to v tzv. mikrojeslích, jedná se o jesle pro malý kolektiv do 4 dětí, služba bude zaměřena na nejmladší věkovou skupinu dětí a bude provozovaná v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby. Návrhem se dále zavádí stabilní financování jeslí.
Poznámky Návrh zákona již jednou mezirezortním připomínkovým řízením pod č. j. MPSV-2018/191495-51 prošel. V návaznosti na vypořádání připomínek vzešlých z tohoto připomínkového řízení však byly v návrhu učiněny změny v oblasti terminologie, financování služby péče o dítě v dětské skupině ze státního rozpočtu či zajištění požární ochrany. Z tohoto důvodu se opětovně předkládá do meziresortního připomínkového řízení.
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.6.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.9.2019 – 26.9.2019 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , DAČR , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KDP , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLHJCZ1K.docx 38 kB 5.2.2020
Návrh usnesení us_ALBSBNBE28RD.docx 15 kB 3.4.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBQXGJRH1.docx 28 kB 26.6.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBQXGJRH1.docx 107 kB 26.6.2020
Materiál ma_KORNBQXGJRH1.docx 94 kB 26.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBQXGJRH1.docx 257 kB 26.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBQXGJRH1.docx 34 kB 26.6.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBQXGJRH1.docx 103 kB 26.6.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBLHJCZ1K.docx 237 kB 5.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLHJCZ1K.docx 187 kB 5.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk