Identifikace materiálu
Čj. OVA 1174/19 PID KORNBFWH26LU
Čj. předkladatele 231/2019-LO-SP Datum autorizace 11.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova poplatky; právní spor; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Soudy a soudci; Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Cílem předkládaného zákona je obnovit funkce soudních poplatků, zejména funkci regulační, motivační a fiskální.
Popis Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 se předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky Návrhu zákona byla 29. dubna 2019 udělena výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace - RIA.
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 767 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 109 ze dne 17.2.2020
Znění PDF
DOC
(202 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.9.2019 – 9.10.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , ČNB , ČTÚ , ERÚ , FA , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-NK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , SPČR , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBM6BXFII.docx 16 kB 26.2.2020
Materiál ma_ALBSBM6BXFII.docx 222 kB 26.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBM6BXFII.docx 38 kB 26.2.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBM6BXFII.doc 56 kB 26.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk