Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBFWH26LU
Čj. předkladatele 231/2019-LO-SP Datum autorizace 11.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova poplatky; právní spor; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Soudy a soudci; Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Cílem předkládaného zákona je obnovit funkce soudních poplatků, zejména funkci regulační, motivační a fiskální.
Popis Mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 se předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky Návrhu zákona byla 29. dubna 2019 udělena výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace - RIA.
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.10.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.9.2019 – 9.10.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , ČNB , ČTÚ , ERÚ , FA , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-NK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , SPČR , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFWH26LU.docx 59 kB 11.9.2019
Návrh usnesení us_KORNBFWH26LU.docx 18 kB 11.9.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBFWH26LU.docx 17 kB 11.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBFWH26LU.doc 478 kB 11.9.2019
Materiál ma_KORNBFWH26LU.docx 22 kB 11.9.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBFWH26LU.docx 32 kB 11.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFWH26LU.pdf 369 kB 11.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk