Identifikace materiálu
Čj. OVA 1065/19 PID KORNBFWBWGY4
Čj. předkladatele 39304/2019-31 Datum autorizace 12.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika
Oblast práva Občanské právo/Bytové právo
Důvod předložení Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2014 č.555
Popis Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je realizace Finančního nástroje Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která je ukotvena v Programovém dokumentu IROP pro období 2014-2020.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.1.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 13.1.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 25 ze dne 13.1.2020
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.9.2019 – 3.10.2019 Adresa připomínek lucie.korenova@mmr.cz
Připomínková místa ČNB , DAČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBKWFUVY1.docx 45 kB 17.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKWFUVY1.pdf 42 kB 17.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk