Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBFUCPLAV
Čj. předkladatele 26/2019-120-ZPK Datum autorizace 9.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova pozemní komunikace
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Změna vzorů dálničních kupónů emise 2020 a změna rozsahu pozemních komunikací zpoplatněných v roce 2020 časovým poplatkem
Popis Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.9.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.9.2019 – 30.9.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFUCPLAV.docx 14 kB 9.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBFUCPLAV.docx 20 kB 9.9.2019
Materiál ma_KORNBFUCPLAV.docx 264 kB 9.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFUCPLAV.doc 145 kB 9.9.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBFUCPLAV.zip 526 kB 9.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk