Identifikace materiálu
Čj. OVA 914/19 PID KORNBFQBXP4C
Čj. předkladatele MPO 81656/18/41100/01000 Datum autorizace 10.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády ČR na rok 2018
Popis Materiál prošel mezirezortním připomínkovým řízením v listopadu 2018 pod č. j. MPO 81656/18/41100/01000. V průběhu legislativního procesu došlo k rozdělení materiálu na 2 části - novela zákona č. 458/2000 Sb. byla předložena vládě a LRV v dubnu 2019 a nyní se vládě a LRV předkládá druhá část materiálu - novela zákona č. 165/2012 Sb. spolu s novelou zákona č. 458/2000 Sb. reagující na změny provedené v zákoně č. 165/2012 Sb.
Poznámky Materiál prošel mezirezortním připomínkovým řízením v listopadu 2018 pod č. j. MPO 81656/18/41100/01000. V průběhu legislativního procesu došlo k rozdělení materiálu na 2 části - novela zákona č. 458/2000 Sb. byla předložena vládě a LRV v dubnu 2019 a nyní se vládě a LRV předkládá druhá část materiálu - novela zákona č. 165/2012 Sb. spolu s novelou zákona č. 458/2000 Sb. reagující na změny provedené v zákoně č. 165/2012 Sb.
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.10.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFQBXP4C.docx 58 kB 10.10.2019
Návrh usnesení us_KORNBFQBXP4C.docx 33 kB 10.10.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBFQBXP4C.docx 26 kB 10.10.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBFQBXP4C.doc 682 kB 10.10.2019
Materiál ma_KORNBFQBXP4C.docx 80 kB 10.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFQBXP4C.zip 88 kB 10.10.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBFQBXP4C.zip 471 kB 10.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk