Identifikace materiálu
Čj. OVA 914/19 PID KORNBFQBXP4C
Čj. předkladatele MPO 81656/18/41100/01000 Datum autorizace 10.10.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády ČR na rok 2018
Popis Materiál prošel mezirezortním připomínkovým řízením v listopadu 2018 pod č. j. MPO 81656/18/41100/01000. V průběhu legislativního procesu došlo k rozdělení materiálu na 2 části - novela zákona č. 458/2000 Sb. byla předložena vládě a LRV v dubnu 2019 a nyní se vládě a LRV předkládá druhá část materiálu - novela zákona č. 165/2012 Sb. spolu s novelou zákona č. 458/2000 Sb. reagující na změny provedené v zákoně č. 165/2012 Sb.
Poznámky Materiál prošel mezirezortním připomínkovým řízením v listopadu 2018 pod č. j. MPO 81656/18/41100/01000. V průběhu legislativního procesu došlo k rozdělení materiálu na 2 části - novela zákona č. 458/2000 Sb. byla předložena vládě a LRV v dubnu 2019 a nyní se vládě a LRV předkládá druhá část materiálu - novela zákona č. 165/2012 Sb. spolu s novelou zákona č. 458/2000 Sb. reagující na změny provedené v zákoně č. 165/2012 Sb.
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.5.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 27.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 870 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 474 ze dne 27.4.2020
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBPRG5GVM.docx 19 kB 19.5.2020
Materiál ma_ALBSBPRG5GVM.docx 236 kB 19.5.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBPRG5GVM.docx 40 kB 19.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBPRG5GVM.docx 232 kB 19.5.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBPRG5GVM.docx 64 kB 19.5.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBPRG5GVM.docx 49 kB 19.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk