Identifikace materiálu
Čj. OVA 74/20 PID KORNBFPFLT8B
Čj. předkladatele MV-119429-2/OBP-2019 Datum autorizace 4.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova podnikání; policie; zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 a v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis V souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.
Poznámky Jednání k vypořádání zásadních připomínek se uskuteční ve středu 30. října 2019 od 9.00 hod. v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné, Nad Štolou 936/3.
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.9.2019 – 2.10.2019 Adresa připomínek jan.bartosek@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , BIS , ČBÚ , ČNB , ČTÚ , GIBS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBL8B7WE6.doc 96 kB 27.1.2020
Návrh usnesení us_KORNBL8B7WE6.docx 37 kB 27.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBL8B7WE6.docx 23 kB 27.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBL8B7WE6.docx 73 kB 27.1.2020
Materiál ma_KORNBL8B7WE6.docx 59 kB 27.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBL8B7WE6.docx 36 kB 27.1.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBL8B7WE6.docx 19 kB 27.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBL8B7WE6.docx 123 kB 27.1.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBL8B7WE6.docx 99 kB 27.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBL8B7WE6.zip 513 kB 27.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk