Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBFPFCDXV
Čj. předkladatele MV-119427-2/OBP-2019 Datum autorizace 4.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 a v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis V souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. Návrh zákona zakazuje vznik ozbrojených skupin, zřizuje systém střelecké přípravy, jehož účelem bude zvyšování dovedností legálních držitelů střelných zbraní při manipulaci se zbraněmi, a umožní vládě v době vyhlášení krizového stavu přijmout nařízení, kterým upraví nakládání se zbraněmi nad rámec zákona o zbraních i tohoto zákona.
Poznámky Jednání k vypořádání zásadních připomínek se uskuteční v pondělí 14. října 2019 od 9.00 hod. v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné, Nad Štolou 936/3.
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.10.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.9.2019 – 2.10.2019 Adresa připomínek jan.bartosek@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , BIS , ČBÚ , ČNB , ČTÚ , GIBS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFPFCDXV.pdf 244 kB 4.9.2019
Návrh usnesení us_KORNBFPFCDXV.docx 30 kB 4.9.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBFPFCDXV.docx 20 kB 4.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBFPFCDXV.doc 274 kB 4.9.2019
Materiál ma_KORNBFPFCDXV.docx 48 kB 4.9.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBFPFCDXV.docx 22 kB 4.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFPFCDXV.pdf 257 kB 4.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk