Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBFPF3TK0
Čj. předkladatele MV- 76291-18/OBP-2019 Datum autorizace 4.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o munici
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; zbraně
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě usnesení vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 a v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis V souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. Návrh zákona o munici nahrazuje Hlavu III zákona č. 119/2002 Sb. a upravuje nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.
Poznámky Jednání k vypořádání zásadních připomínek se uskuteční v úterý 29. října 2019 od 9.00 hod. v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné, Nad Štolou 936/3.
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.9.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.9.2019 – 2.10.2019 Adresa připomínek jan.bartosek@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , BIS , ČBÚ , ČNB , ČTÚ , GIBS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFPF3TK0.pdf 243 kB 4.9.2019
Návrh usnesení us_KORNBFPF3TK0.docx 30 kB 4.9.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBFPF3TK0.doc 39 kB 4.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBFPF3TK0.doc 498 kB 4.9.2019
Materiál ma_KORNBFPF3TK0.doc 323 kB 4.9.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBFPF3TK0.doc 100 kB 4.9.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBFPF3TK0.doc 41 kB 4.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFPF3TK0.pdf 274 kB 4.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk