Identifikace materiálu
Čj. OVA 782/20 PID KORNBFFFA27U
Čj. předkladatele MO 246106/2019-8694 Datum autorizace 27.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; příspěvky
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Návrh nařízení vlády je předkládán k provedení § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.
Popis Návrh je předkládán z důvodu nutnosti aktualizace seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie s ohledem na vývoj počtů personálu v některých odbornostech a činnostech. Stabilizační příspěvek ve zvýšené částce má přispět u konkrétních služebních míst ke zvýšení motivace vojáka z povolání k setrvání ve služebním poměru, resp. k setrvání v konkrétní odbornosti či na konkrétním služebním místě.
Poznámky Dopisem č. j. 25840/2019-UVČR byla udělena ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády výjimka z okruhu připomínkových míst.
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.9.2020 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 21.9.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.8.2019 – 17.9.2019 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBRBB8ZRX.doc 76 kB 8.7.2020
Návrh usnesení us_KORNBRBB8ZRX.doc 28 kB 8.7.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBRBB8ZRX.docx 15 kB 8.7.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBRBB8ZRX.docx 36 kB 8.7.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBRBB8ZRX.docx 49 kB 8.7.2020
Materiál ma_KORNBRBB8ZRX.docx 22 kB 8.7.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBRBB8ZRX.docx 19 kB 8.7.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBRBB8ZRX.doc 54 kB 8.7.2020
Průvodní dopis pd_KORNBRBB8ZRX.pdf 123 kB 8.7.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk