Identifikace materiálu
Čj. OVA 967/19 PID KORNBFAC8JOJ
Čj. předkladatele MSMT-25456/2019-3 Datum autorizace 2.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova členství České republiky v Evropské unii; volný pohyb
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Materiál je předkládán dle schváleného plánu legislativních prací vlády.
Popis Návrh nařízení transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2018/958/EU o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy a nastavuje mechanismus předávání údajů o regulovaných povoláních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2020 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.6.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 672 ze dne 22.6.2020
Znění PDF
DOC
(206 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.9.2019 – 23.9.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČMKOS , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SPČR , SÚJB , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBQUJYKD9.docx 38 kB 23.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQUJYKD9.docx 35 kB 23.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk