Identifikace materiálu
Čj. OVA 1003/19 PID KORNBF8HSDF1
Čj. předkladatele 39159/2019-MZE-11191 Datum autorizace 3.9.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova katastr; pozemky a stavby; vlastnické vztahy; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pozemkové právo; Životní prostředí a pozemkové právo/Katastr nemovitostí
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Návrh zákona má za cíl reagovat na klimatické změny a zefektivnit realizaci pozemkových úprav.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.1.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 13.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 734 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 24 ze dne 13.1.2020
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.9.2019 – 1.10.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBKWEHWVR.doc 24 kB 22.1.2020
Materiál ma_KORNBKWEHWVR.doc 229 kB 22.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBKWEHWVR.doc 247 kB 22.1.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBKWEHWVR.doc 241 kB 22.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBKWEHWVR.doc 49 kB 22.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk