Identifikace materiálu
Čj. OVA 1187/19 PID KORNBERJBSQ1
Čj. předkladatele 33779/2019-31 Datum autorizace 5.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova regiony a regionální politika
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Finanční právo/Veřejné rozpočty; Správní právo/Obce a kraje
Důvod předložení Návrh se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019; jedná se o novelu zákona
Popis Rozšíření počtu měst v rolích nositelů územních strategií (dosud integrovaných strategií) pro spádové územní aglomerace a změna jejich úlohy z hlediska odpovědnosti za výběr projektů; zajišťování koordinace programů, fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise; zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti a přechod jejich působnosti, práv a povinností na právního nástupce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 2.3.2020 Číslo Sněmovního tisku 780 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 154 ze dne 2.3.2020
Znění PDF
DOC
(205 kB)
(179 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.8.2019 – 2.9.2019 Adresa připomínek richard.nikischer@mmr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBMKDPL4J.doc 22 kB 10.3.2020
Materiál ma_KORNBMKDPL4J.doc 452 kB 10.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBMKDPL4J.doc 1088 kB 10.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBMKDPL4J.doc 501 kB 10.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBMKDPL4J.docx 164 kB 10.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk