Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBENF2DJ6
Čj. předkladatele 37745/2019-MZE-11191 Datum autorizace 12.8.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019.
Popis Cílem předloženého návrhu je zajištění transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 ze dne 14. března 2019, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.9.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.8.2019 – 2.9.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFUFWR6S.docx 17 kB 12.9.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBFUFWR6S.docx 30 kB 12.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBFUFWR6S.docx 29 kB 12.9.2019
Materiál ma_KORNBFUFWR6S.docx 76 kB 12.9.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBFUFWR6S.docx 223 kB 12.9.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBFUFWR6S.doc 372 kB 12.9.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBFUFWR6S.docx 26 kB 12.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFUFWR6S.docx 38 kB 12.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk