Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBE6J7CKB
Čj. předkladatele 128107/2019-OPL Datum autorizace 18.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se stanoví územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zahraničních věcí
Klíčová slova cizinci; trvalý pobyt; vízová politika; zastupitelské úřady
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Předloženo v návaznosti na přijetí zákona č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Popis Návrh vyhlášky v souladu se zákonným zmocněním stanoví územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o pobytová oprávnění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.8.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.7.2019 – 25.7.2019 Adresa připomínek eklep@mzv.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBFECGZY3.docx 33 kB 30.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFECGZY3.doc 48 kB 30.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk