Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBDYK2ALR
Čj. předkladatele MF-12664/2019/1201-9 Datum autorizace 11.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení ustanovení § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb.
Popis Každoročně vydávaná vyhláška k zákonu o rozpočtovém určení daní, která stanoví konkrétní procenta podílů jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu sdílených daní.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.8.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.7.2019 – 1.8.2019 Adresa připomínek david.satek@mfcr.cz
Připomínková místa ČSÚ , ČÚZK , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , PSP , SMOČR , SMSCR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBESK3BYQ.docx 75 kB 6.8.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBESK3BYQ.docx 22 kB 6.8.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBESK3BYQ.docx 26 kB 6.8.2019
Materiál ma_KORNBESK3BYQ.docx 24 kB 6.8.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBESK3BYQ.docx 32 kB 6.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBESK3BYQ.docx 33 kB 6.8.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBESK3BYQ.zip 1665 kB 6.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk